Wie zijn wij?

You & MeDiation zijn Dennis Wouters en Garance Wijshoff. Wij leerden elkaar ruim 21 jaar geleden kennen. Op dat moment speelden wij (en nog steeds met veel plezier) samen in een coverband. Afgestudeerd als jurist kwamen we, wederom samen, in het bedrijfsleven terecht, waar we bijna 15 jaar werkzaam zijn geweest binnen ons familiebedrijf.

Inmiddels al jaren gelukkig getrouwd, ouders van een zoon, bieden wij samen onze expertise zowel professioneel als ervaringsdeskundig aan op het gebied van mediation en psychologische coaching: Wat verbindt mensen? Wat maakt dat mensen zich na conflict wederom met elkaar verbinden? En hoe zorgt men ervoor dat een verbinding vreedzaam verbroken wordt?

Verbinding is bij ons het sleutelwoord voor samen voor de toekomst!

mr. DENNIS WOUTERS

Jurist Mediator

In 2005 ben ik afgestudeerd als (privaatrecht) jurist Nederlands Recht aan Universiteit Maastricht. Na ruim 14 jaar in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten om samen met mijn echtgenote een eigen praktijk voor mediation en psychologische coaching te starten.

Als gediplomeerd mediator en jurist ben ik ervan overtuigd dat partijen die een conflict hebben geen rechter nodig hebben, maar onder begeleiding zélf tot de voor ieder van hen optimale oplossingen kunnen komen. Oplossingen die toekomstperspectief bieden!

Om dit te bewerkstelligen begeleid ik de communicatie en onderhandelingen tussen partijen in dit proces. Ik ga graag met u aan de slag: “Samen voor de toekomst!”

mr. GARANCE WIJSHOFF

Jurist Metajuridica, Arbeids- en Organisatie psycholoog i.o.

Tijdens mijn studie Nederlands Recht (vakthematische richting Metajuridica, Universiteit Maastricht) was ik steeds op zoek naar meer diepgang naast het vaak rechtlijnige, oppervlakkige juridische kader; wát motiveert mensen om te doen wat ze doen of juist (na)laten? Na afstuderen kwam ik in het bedrijfsleven terecht, waar ik in ruim 15 jaar over alle aspecten die onder het woord “ondernemen” vallen heb geleerd.

Naast mijn werk als ondernemer en jurist, volgde ik een opleiding tot conflictbemiddelaar.

Echter geprikkeld door de menselijke psyche, de kracht van motivatie, de toedracht van het conflict en meer specifiek door gedrag dat voortvloeit uit verbinding of juist scheiding, besloot ik de studie Psychologie (mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie) en (bachelor) Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit resp. Universiteit van Antwerpen te gaan volgen.

Naast mijn rol als jurist mediator wil ik bij You & MeDiation als psycholoog “één-op-één” meer diepgang aanbieden. Deze rol is coachend, begeleidend en ondersteunend bij vraagstukken die zich vaak tijdens of na een bemiddeling voordoen. Denk aan moeilijkheden binnen een relatie, werkgerelateerde problemen of juist motivatie en ondersteuning op persoonlijk vlak.

Uitgangspunt is samen aan een creatieve oplossing werken, het wegstrepen van belemmerende hokjes en het zelf-oplossend vermogen aanspreken. Vanuit mijn juridische achtergrond heb ik een directe, no-nonsense aanpak, altijd op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij heb ik een grote affiniteit met de positieve psychologie van zelfactualisatie, waarbij de mens als geheel op de voorgrond staat in het hier en nu, de non-directieve basis van het Socratische Dialoog en ACT. Alles binnen een evidence-based kader.

Als You & MeDiation hopen wij in de toekomst ook vorm te kunnen geven aan diverse trainingen op het gebied van motivatie en onderlinge communicatie.
Ook ik ga graag met u aan de slag: “Samen voor de toekomst!”

Op zoek naar juridische dienstverlening en kwaliteit?