Wie zijn wij?

mr. DENNIS WOUTERS

Jurist & Mediator

In 2005 ben ik afgestudeerd als (privaatrecht) jurist Nederlands Recht aan Universiteit Maastricht. Na ruim 14 jaar in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten om samen met mijn echtgenote een eigen praktijk voor mediation en psychologische coaching te starten.
Als gediplomeerd mediator en jurist ben ik ervan overtuigd dat partijen die een conflict hebben geen rechter nodig hebben, maar onder begeleiding zélf tot de voor ieder van hen optimale oplossingen kunnen komen. Oplossingen die toekomstperspectief bieden!
Om dit te bewerkstelligen begeleid ik de communicatie en onderhandelingen tussen partijen in dit proces.
Ik ga graag met u aan de slag: “Samen voor de toekomst!”

GARANCE WIJSHOFF, LL.M., B.Sc.

Jurist - Metajuridica, Mediator &
Psycholoog (Klinisch en Arbeid- en Organisatiepsychologie) i.o.

Tijdens mijn studie Nederlands Recht met vakthematische richting in Metajuridica aan de Universiteit Maastricht, heb ik altijd gestreefd naar een diepgaander begrip naast het vaak rechtlijnige en oppervlakkige juridische kader. Ik was geïntrigeerd door de vraag: wat drijft mensen om te handelen zoals ze doen of juist om bepaalde handelingen na te laten?
Na mijn studie belande ik in het bedrijfsleven, waar ik in ruim 15 jaar een breed scala aan aspecten van het begrip “ondernemen” heb leren kennen en ervaren.
Parallel aan mijn werk als ondernemer en jurist, besloot ik een opleiding te volgen tot conflictbemiddelaar/mediator (Conflictbemiddeling Nederland en Open Universiteit). Echter, mijn interesse werd steeds meer gewekt door de menselijke psyche, de intrigerende kracht van motivatie en de diepgang achter het conflict. Specifieker nog: Het gedrag dat voortkomt uit connectie of scheiding tussen individuen.
Dit motiveerde me om terug te keren naar de universiteit om Psychologie te gaan studeren (mastervariant Klinische Psychologie en mastervariant Arbeid- en Organisatiepsychologie).  
Naast mijn rol als jurist- mediator wil ik bij You & MeDiation als psycholoog meer diepgang aanbieden binnen de mediationsessies. Daarnaast biedt ik een begeleiding en ondersteunening bij vraagstukken die zich vaak tijdens of na een bemiddeling voordoen. Denk aan moeilijkheden binnen een relatie, werkgerelateerde problemen of juist motivatie en ondersteuning op persoonlijk vlak.
Mijn aanpak is gefocust op het gezamenlijk ontwikkelen van creatieve oplossingen en het doorbreken van belemmeringen, met nadruk op het aanspreken van het zelfoplossend vermogen. Ik geef de voorkeur aan een directe en praktische benadering, gebaseerd op het principe van gelijkwaardigheid. Ik veranker deze in een evidence-based kader.
Als You & MeDiation hopen wij in de toekomst tevens vorm te kunnen geven aan diverse trainingen op het gebied van motivatie en onderlinge communicatie.
Ook ik ga graag met u aan de slag: “Samen voor de toekomst!”
Tijdelijke cliëntenstop Garance Wijshoff i.v.m. organisatie relatie-couples-retreat.
Voor relatietherapie en -bemiddeling of aanmeldingen retreat neem contact op met CVPG (drs. Yvonne Simons).
Voor mediation kunt u terecht bij mr. Dennis Wouters.

Op zoek naar een professional om uw conflict direct op te lossen?